Konserwacja i przeglądy techniczne wind

Eliminujemy wszystkie usterki i problemy z windami

Aby zapobiec nadmiernej eksploatacji poszczególnych elementów dźwigów, należy regularnie zlecać wykonywanie przeglądów i konserwacji wind. Fachowo przeprowadzona konserwacja wind pomoże w wykryciu wszelkich mniejszych usterek zanim jeszcze zaczną zagrażać osobom korzystającym z tego urządzenia. Podstawą prawną do wykonywania wszelkich zadań konserwatorskich jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Kiedy wykonuje się przeglądy i badania wind?

Zgodnie z przytoczonym przepisem, przeglądy techniczne wind powinny odbywać się regularnie co miesiąc. Także wtedy jest czas na przeprowadzanie prac związanych z konserwacją wind – smarowanie czy też regulację poszczególnych elementów. Generalna rewizja dźwigów powinna odbywać się przynajmniej raz na pół roku, z kolei raz na rok wszystkie windymuszą być poddane badaniu Urzędu Dozoru Technicznego. Specjalista, posiadający odpowiednie kwalifikacje, sprawdzi wtedy bezpieczeństwo urządzeń. Jeżeli wykryte zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, osoba ta wyznaczy termin, w którym odpowiedni serwis wind musi być wykonany. Każde działanie związane z konserwacją wind musi być odpowiednio udokumentowane.

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej miał okazję przeprowadzać konserwację wind w wielu budynkach różnego przeznaczenia. Doświadczenie na pewno zaprocentuje przy kolejnych wykonywanych zleceniach.

logo